Teglværks databasen

 

Der har fra 1100 tallet og til nu været et meget stort antal teglværker i Danmark. Ingen ved hvor mange. Jeg arbejder på at samle trykte oplysninger om alle kendte teglværker, fra den mindste middelalder teglovn, til de største og nyeste teglværker.

Til formålet har jeg en database, med det enkelte teglværks beliggenhed, ejerforhold, funktionsperiode og ikke mindst referencer til trykte og utrykte kilder.

Basen indeholder i øjeblikket oplysninger om mere end 2000 teglværker, men indsamlingen er langt fra færdig. Hvis du har behov for oplysninger om et bestemt teglværk, eller om teglværker i et bestemt område, kan du kontakte mig.

Et tilsvarende projekt drives af: Verner Bjerge, Bøghsgade 57, 8700 Horsens, Tlf 7561 7731. Verner Bjerges database indeholder en del flere værker end min. Og selv om vi har mange overlappende oplysninger, er der også en del forskel i databasernes indhold, hvorfor det vil kunne lønne sig at søge begge steder. Verner Bjerges database kan ses her:

 

 

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, så kontakt mig:
Jørgen G Berthelsen.
Strandvænget 4, DK 2960 Rungsted
Tlf 4586 3609, e-mail: jgb@dadlnet.dk
 


Gå til:

Startside

Teglhistorie på internettet Teglværks litteratur Arkivalier og andre kilder